V petdesetih letih je začela med mladimi Kresniških poljan in Jevnice tleti misel o ustanovitvi nogometnega kluba. Takrat je imel med mladimi največ privržencev nogomet. Mnogi priznani nogometaši – športniki, v takratni naši skupni državi, so tudi v tem kotičku naše dežele imeli številne občudovalce. Ideja je zaživela. Vendar želje so bile eno, uresničitev pa drugo glede na mnoge težave, ki so se pojavljale pri vsakem koraku na poti do ustanovitve kluba. Toda, kjer je volja, ni nobena ovira tako velika, da se je ne bi dalo premagati. Lotili so se dela. Najprej z iskanjem primernega terena za igrišče, nato z nabavo opreme, zbiranjem igralcev, ter pripravo na registracijo kluba.

slavko mohar

Slavko Mohar

Za uresničitev te zamisli si je najbolj prizadeval in tudi pričel z akcijo pridobivanja pristašev in uresničevanja ideje, takrat komaj 17-letni Slavko Mohar. Bil je vztrajen in mu je uspelo.

Nogometni klub Enotnost Jevnica je bil torej ustanovljen leta 1957 (točnega datuma ni ), registriran pa je bil leta 1958. 

Na ustanovnem občnem zboru je bil izvoljen prvi Upravni odbor:

Stanislav Mohar predsednik
Stane Suhadolnik tajnik
Andrej Upelj blagajnik
Janez Kukovica gospodar
Rudolf Zupančič ml. član odbora
Heron Kopač član odbora
Marjan Vehovec član odbora
v nadzornem odboru pa so bili: Jože Kukovica, Franc Voglar, Tone Parkelj.

prva nogometna ekipa

Fotografija: ena izmed prvih fotografij nogometne ekipe Enotnost Jevnica iz leta 1958 (na njej so: Slavko Mohar, Heron Kopač, Rudi Zupančič, Franc Mlakar, Vinko Udovič, Andrej Upelj, Jože Jemec, Alojz Kokalj, Peter Kres, Edvard Zupančič in Polde Ferlež; v tistem času so igrali še: Marjan Smolnikar, Jože Kres, Rado Curk, Dane Ravnikar, Jože Upelj, Jože Vidic, Mato Kadunc, Ivan Mlakar, Milan Domadenik)

Lepo je, če deliš:

O Avtorju

Pusti sporočilo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.